Power Plant Yangın Söndürme Sistemleri Ankara / A-pro Mühendislik

Power Plant Yangın Söndürme Sistemleri ‘nin asıl amacı ; Elektrik üretim santralleri (Power Plant) , ısı enerjisi veya kimyasal enerji gibi değişik enerji biçimlerinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü tesislerdir. Bu santraller, içerisinde kendine özgü tehlikeleri olan belli ekipmanların bulunduğu bir çok farklı bölümden oluşmaktadır. Algılama, alarm ve söndürme işlevlerini içeren yangın korunum sistemlerinin en etkili bir şekilde uygulanması, dikkatli bir tasarım ve
kaliteli kurulumun yanı sıra tesislerde yer alan proseslerin iyi anlaşılmasını gerektiren karmaşık bir süreçtir.
Bu çalışma ile elektrik santrallerinde meydana gelebilecek yangınlara karşı alınması gereken önlemlere ilişkin standart ve tasarım kriterleri incelenmektedir.

Yangın Bölgesi Oluşturulması

Elektrik santralleri ve yüksek gerilimli doğru akım konvertör merkezlerinde, yangının yayılmasının önlenmesi, çalışanların korunması ve yangın sonucu santralde meydana gelebilecek hasarların minimize edilmesi amacıyla yangından korunma tasarım esaslarında belirlenmiş münferit yangın bölgeleri oluşturulmalıdır. Yangın bölgeleri birbirinden yangın bariyerleri, uzaysal bölme veya diğer onaylı yöntemlerden biriyle ayrılmalıdır. Yangın bölgesi sınırları aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenmelidir :
• Yanıcı maddenin cinsi, miktarı, yoğunluğu ve yeri
• Ekipmanların yeri ve düzeni
• Ekipmanların kaybı
• Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin konumu.

 

Yangın bölgesi sınırları aşağıdaki bölümler arasında uygulanmalıdır:

• Kablo tünelleri ve yüksek gerilim kablo şaftları ile komşu bölgeler arasında
• Bilgisayar ve kumanda odaları ile bu bölümlerin bitişiğindeki yerler arasında
• Şalt odası gibi elektrik ekipmanı bulundurulan odalarla komşu alanlar arasında
• Akü odalarıyla akü şarj cihazı ve komşu alanlar arasında
• Bakım atölyeleriyle komşu alanlar arasında

• Ana yangın pompası ile yedek yangın pompaları arasında
• Yangın pompaları ile komşu alanlar arasında
• Depolar ile komşu alanlar arasında
• Her bir acil durum jeneratörü arasında ve jeneratörlerle komşu alanlar arasında
• Fosil yakıtlı yardımcı kazanlar ile komşu bölgeler arasında
• Kazan ateşlemesinde kullanılan yakıt pompalama ve ısıtma tesisleriyle komşu bölgeler arasında
• Yanıcı ve parlayıcı sıvı depolarıyla komşu alanlar arasında
• Ofis binalarıyla komşu alanlar bölgeler arasında
• Sistem odaları ve veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi odaları ile komşu alanlar arasında
• Kazan daireleri ile kömür hazırlama sistemlerinin bulunduğu alanlar arasında
Yangın bölgelerini birbirinden ayıran yangın bariyerleri minimum 2 saat yangına dayanıklı olmalıdır.