Petrokimya Yangın Söndürme Sistemleri

Petrokimya yangın  söndürme sistemleri : Petrokimya endüstrisi; yangın ve patlama olayı gibi insan ölümüne sebep olabilen, çevreye
ve işletmeye büyük ölçüde zarar verebilen ve ekonomik kayba yol açabilen büyük endüstriyel
kazaların meydana gelebileceği bir sektördür.

Petrokimya sektöründeki işyerleri; faaliyet alanı bakımından parlayıcı, patlayıcı vb. tehlikeli kimyasal maddeler ile çalışma gerektirdiğinden İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde “Çok Tehlikeli” sınıfta yer almaktadır. Bu sınıfta yer alan işyerleri, hammaddeden başlayıp nihai ürüne kadar uzanan üretim ve üretilen ürünlerin depolanması gibi karmaşık ve zincirleme birçok prosesi kapsamaktadır.

Bu sebeple, bu işyerleri insan sağlığı ve/veya çevre için ciddi tehlikeye yol açabilecek ve büyük maddi ve manevi kayıplara neden olabilecek yangın patlama gibi büyük endüstriyel kaza yaşanma riski taşımaktadır. A-pro mühendislik olarak bizler; yangın söndürme ve algılama sistemlerimiz ile petrokimya alanında da faaliyet gösteriyor olası kazaların önüne geçiyor ve kazaların atlatılmasında sistemlerimiz ile büyük rol oynuyoruz.

petrokimya yangın ile ilgili görsel sonucu

 

 

Yangın ve Patlama

Yüksek sıcaklık ve basınç altında devam eden üretim süreci ve depolama prosesleri sırasında meydana gelen yangın ve patlamalar, petrokimya sektöründe en sık yaşanan kaza
türlerindendir. Yangın ve patlamalara ek olarak nadir de olsa sektörde görülen sızıntı olayı,ağır sonuçlar doğuran bir kaza türüdür. Kimyasal sızıntılar, insan ölüm ve yaralanmalarına ek olarak, diğer canlıların kaybına ve yaşam alanının kirlenmesine de neden olacak ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Yanma, yanıcı maddelerin belirli bir ısı seviyesinde oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yangın olayının üç temel bileşeni vardır. Bunlar yanıcı madde, oksijen ve ateşleme kaynağıdır. Bunlardan herhangi birisi olmazsa yangın olayı
gerçekleşmez. Bir kimyasal maddenin yangına yol açma potansiyeli, o maddenin alevlenebilirlik özelliği dikkate alınarak değerlendirilir. Maddenin alevlenebilirlik özelliğini,
parlama noktası, tutuşma limiti ve tutuşma sıcaklığı belirler. İstatistikler petrokimya sektörünün kazaya potansiyel yapısını ve en çok kazanın meydana geldiği sektörler arasında olduğunu göstermekte ve yangın ve patlama olayı, petrokimya sektöründe en sık meydana gelen kaza türleri arasında olduğunu ortaya koymaktadır.

Yangından korunma yangın söndürmek kadar önemlidir…