Endüstriyel Tesisler

beton-sant

Çimento ve Alçı Fabrikaları

Çimento üretimi hammaddelerin (kalker, kil, kireçtaşı ve marn) çıkarılması; kırılması ve öğütülmesi sonucu elde edilen malzemelerin yüksek sıcaklıkta kalsinasyonu (döner fırınlarda), sonucu elde edilen klinkerin (yarı mamul) soğutulması, klinkerin alçıtaşı, cüruf, tras gibi malzemelerle karıştırılması ve nihai ürün olarak çimentonun elde edilmesini kapsamaktadır.

Çimento fabrikalarında bulunan fırınlarda yakıt olarak kullanılacak malzemelerin fabrika sahasında bulundurulması ve kullanıma hazır hale getirilmesi ciddi yangın ve patlama riski oluşturur. Yakıt depolama alanları, farin değirmenleri, ön ısıtıcılı doğal fırın torba filtre separatör değirmenleri, yük taşıma sistemleri, kömür siloları, sunucu odaları, trafo ve jeneratörler, kablo kanalları vb. alanlar yangın riskleri oluşturan alanlardan bazılarıdır.

Boya ve Tekstil Sanayi

Tekstil tesislerinde bulunan elyaf, iplik gibi yanıcı maddelerin yanma hızı ve boya atölyelerinde bulunan kimyasal, yanıcı ve parlayıcı malzemeler ve harman-hallaç dairesi, boya ve baskı tezgahları, pnömatik taşıma hatları, boya ve kimyasal madde depolama alanları, pamuk depolama alanları, filtreleme sistemleri, server odaları, kablo kanalları vb. alanlar yüksek yangın yükü oluşturur ve özel önlemler gerektirir.

textile-plant
gun-plant

Barut ve Silah Sanayi

Barut, mermi, dinamit kapsül vb. yüksek patlama yüküne sahip maddeler ciddi yangın riskleri oluşturmaktadır. Patlayıcı madde üretim ve depolama alanları, cephanelikler risk alanlarından bazılarıdır.

Kağıt Hamuru ve Kağıt Sanayi

Kağıt ve karton bir kez alev aldıktan sonra yanması oldukça kolay olan maddelerdir. Kağıdın parlayıcı sıvılarla veya gazlarla temas etmesi yangının kolayca büyümesine ve yayılmasına neden olur. Bu nedenle kağıt fabrikaları oldukça yüksek yangın riskine sahip alanlardan biridir.

Ham madde, balya, bobin depolama alanları, jeneratörler, pompa odaları, trafolar, server odaları, taşıma sistemleri, filtre sistemleri, kablo kanalları vb. yangın riski oluşturan alanlardan bazılarıdır.

paper-plant
tobacco-plant

Tütün Sanayi

Tütün üretme tesislerinde kullanılan makinelerde, kurutucularda veya öğütücülerde oluşabilecek mekanik aksaklıklar, elektrik hatlarında oluşabilecek arklar, depolama alanlarında bulunan yanıcı maddeler vb. yangın riski oluşturan alanlardan bazılarıdır.

Ağaç ve Ahşap İşleme Endüstrisi

Ağaç işleme tesislerindeki üretim süreci ezme ve ayırma, kurutma, tutkallama ve presleme, öğütme ve kesme gibi proseslere bağlıdır.

Bu süreçlerde oluşan talaş parçacıkları ve toz partiküller, hasar görmüş bir fan yatağı, aşırı ısınmış bir motor veya materyalin içinde yabancı bir nesne yangın ve patlama riskini arttırır.

ahsap-2
otom-plant

Otomotiv Sanayi

Otomotiv sektöründe artan üretim hızı ve otomasyon, üretim süreçlerinin karmaşıklığını arttırmaktadır. Üretim alanında yanıcı materyaller bulunması, üretim ve montaj işlemlerinin açık alanlarda yapılması, elektrik panoları, kaynak operasyonları, boya ve kimyasal proseslerin tehlike arz etmesi yangından korunma gereksinimini arttırır.

Gıda Endüstrisi

Gıda endüstrisi içerisinde bulunan malzemelerin ince, kuru ve genellikle organik olması kolay tutuşabilme ve patlayabilme özelliğini beraberinde getirir.

Üretim süresinde oluşan ince toz partikülleri ile oluşabilecek yangın yükü tüm sistemi durduracak bir yangına sebep olabilir.

food
rcycle-plant

Geri Dönüşüm Fabrikaları

Atık malzemelerin geri dönüşümü sırasında makine içerisine yabancı malzemelerin karışması sürtünme ve aşınma oluşturarak yangın riskini arttırır. Kolayca tutuşabilen kumaş, kablo, kağıt, plastik vb. atıkların bir arada bulunması, konveyör sistemleri, filtre sistemleri, işleme tezgahları, sunucu odaları, elektrik ve kontrol odaları, jeneratörler, trafolar vb. yangın risklerinden bazılarıdır.

HABERLER

E-Posta Listemize

ÜYE OLUN